Psychotherapie kan langer en korter duren. Hierbij is de leidraad dat het kort duurt wanneer dat kan maar langer als het nodig is.

Wanneer de psychische problemen minder ernstig zijn, kunnen deze behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie). Bij deze therapie kunt u in een beperkt aantal gesprekken samen met de psycholoog of psychotherapeut aan uw problemen werken. Het aantal gesprekken loopt uiteen: tussen 1 en 12 gesprekken, inclusief intake, zijn mogelijk.

Therapie ruimte
Therapie ruimte

Klachten waarvoor u behandeld kunt worden in de Generalistische Basis GGZ zijn onder andere

  • angstproblemen, zoals paniekaanvallen, onzekerheid of na een traumatische gebeurtenis
  • dwangklachten
  • stemmingsproblemen, zoals somberheid, stemmingswisselingen of rouw
  • relatieproblemen
  • slaapproblemen
  • lichamelijke klachten, zoals benauwdheid of pijn, waarvoor geen medische verklaring is gevonden
  • problemen met de studie, op het werk of bij werkloosheid
  • levensfase problematiek, zoals problemen met ouder worden of bij grote gebeurtenissen

Het kan ook zijn dat de psychische problemen ernstiger zijn en dat niet op korte termijn resultaat behaald kan worden. Soms wordt pas na een jaar resultaat behaald. Wanneer dit het geval is, kan de behandeling plaatsvinden in de Specialistische GGZ, ook wel Gespecialiseerde GGZ genoemd. Dit is een meer intensieve en langdurende behandeling voor mensen die problemen en klachten hebben op meerdere levensgebieden, waarbij de klachten en problemen te maken hebben met hoe u functioneert. Het doel is dan meestal de aspecten van de persoonlijkheid die invloed hebben op de klachten en problemen, te onderzoeken en wanneer mogelijk veranderen. Hoewel aandacht besteed kan worden aan uw achtergrond, ligt de focus meestal in het hier-en-nu.

Voor aanvang van de therapie zal met u gekeken worden welke vorm voor u geschikt is en voor welke u in aanmerking komt.

Wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ, wordt u terugverwezen naar de huisarts. Dit kan het geval zijn wanneer geen classificatie (ook wel diagnose genoemd) gesteld kan worden bij uw klachten. Een mogelijkheid is dan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner (POH-GGZ).