Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht voor aanbieders in de GGZ, zoals een psycholoog of psychotherapeut, om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Zonder goedgekeurd statuut komt de behandeling niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.
Het statuut stelt u, als cliënt, in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde psycholoog of psychotherapeut en mee te denken in de besluitvorming rond uw behandeling.
Daarnaast stelt het statuut zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid, zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een psycholoog levert.

Klik op deze link om het kwaliteitsstatuut van de Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Voogd in te zien. Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.