Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die helpt bij psychische problemen. Psychotherapie wordt gegeven door een psycholoog of psychotherapeut en bestaat voornamelijk uit gesprekken, waarin u uw klachten bespreekt.

De psychotherapeut lost geen problemen op, maar kan u leren anders om te gaan met nare gedachten, een andere aanpak te kiezen in moeilijke of spannende situaties en nare gevoelens te verwerken. Het doel van de therapie kan zijn het opheffen van psychische blokkades. Wanneer dit niet mogelijk is kan het doel zijn de moeilijkheden in uw leven zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt of u in staat te stellen er beter mee te leven.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst en paniek, somberheid, trauma, verslaving, fobieën en dwanghandelingen. De oorzaak hiervan is vaak te vinden in negatieve ervaringen in het verleden.

Meer informatie over psychotherapie, zoals wat psychotherapeuten nou precies doen en waarom u bijvoorbeeld een verwijzing nodig heeft, vindt u hier.

Wet BIG

Sinds 1998 is het beroep van Psychotherapeut een basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en cliënten in de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Om ingeschreven te worden als psychotherapeut in het BIG-Register moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Er moet in ieder geval een opleiding tot psychotherapeut gevolgd zijn bij een erkend opleidingsinstituut. Ook is vaak een universitaire opleiding tot psycholoog afgerond.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Psychotherapie kan langer en korter duren. Hierbij is de leidraad dat het kort duurt wanneer dat kan, maar langer als het nodig is.

Wanneer de psychische problemen minder ernstig zijn, kunnen deze behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie). In dit traject kunt u in een beperkt aantal gesprekken samen met de psycholoog of psychotherapeut aan uw problemen werken. Het aantal gesprekken loopt uiteen: tussen 1 en 10 gesprekken, inclusief intake, zijn mogelijk.

Lees meer