Schematherapie is een vorm van psychotherapie die kan helpen om de oorsprong van gedragspatronen, die problemen of klachten geven, te begrijpen en te veranderen. Bij deze therapie onderzoekt u samen met de psychotherapeut, de invloed uw achtergrond op deze gedragspatronen en op het dagelijkse leven.

schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. De invloed van ervaringen uit de jeugd op deze patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Deze vorm van psychotherapie houdt zich minder bezig met de klachten; de aandacht wordt vooral gericht op de onderliggende patronen die vaak het grootste deel van het leven aanwezig zijn. Als u telkens in dezelfde valkuil stapt, kan het zijn dat daar een dergelijk patroon, een zogenaamd schema, onder zit.

U leert zichzelf beter kennen wat maakt dat u beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert beter aanvoelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook de gedachten en gevoelens. Schematherapie helpt uw de ‘gezonde volwassene’ in u te versterken.

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Ik combineer Schematherapie vaak met andere interventies uit de cognitieve gedragstherapie.