Privacy
Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven. Informatieverstrekking aan derden, zoals bedrijfsarts en verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen. U moet schriftelijk toestemming geven voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt.

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, tenzij u dat niet goed vindt. Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met inachtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.

De privacystatement van de Praktijk voor psychologie en psychotherapie Voogd, vindt u hier.

U kunt meer informatie vinden op de website van de LVVP: Hoe zit het met mijn privacy.