Vergoeding en Tarief

Voor 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor behandeling in de GGZ. Om een behandeling vergoed te krijgen is een verwijzing voor een psycholoog of psychotherapeut nodig van de huisarts of een andere erkende verwijzer, zoals de psychiater of de bedrijfsarts.

Verder is het voor vergoeding van gesprekken bij een psycholoog noodzakelijk, dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie, ook wel diagnose genoemd. De DSM-V is een classificatie systeem, dat gebruikt wordt binnen de GGZ in Nederland. Wanneer sprake is van psychische klachten, is meestal achterliggend ook sprake van een classificatie in de DSM-V. Bij angstproblematiek kan bijvoorbeeld de classificatie Posttraumatische stress stoornis of Paniekstoornis passen. Bij somberheid kan bijvoorbeeld sprake zijn van een Depressieve stoornis.
Onder deze classificatie wordt een zogenaamde diagnose-behandelcombinatie (DBC) geopend.

Na afloop van de behandeling wordt de diagnose-behandelcombinatie, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over de vergoeding van een therapietraject bij mij vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2017 is vergoeding alleen nog mogelijk bij een psycholoog of psychotherapeut die een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut heeft. In het Kwaliteitsstatuut staat informatie over hoe de dingen geregeld zijn binnen de praktijk bijvoorbeeld op gebied van waarneming tijdens vakantie en ziekte. Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut vindt u onderaan de pagina, bij de link Kwaliteitsstatuut.

Afzeggen afspraak

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet op een afspraak kunt verschijnen. In dat geval is het belangrijk dat u zich tijdig afmeldt. Wanneer dit niet lukt en u zich binnen 24 uur afmeldt of niet verschijnt, ben ik genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen.

De zorgverzekeraar vergoedt de no-show tijd namelijk niet.

Administratie kosten bij no-show   €15,-

Tarief zonder vergoeding in 2020                      

Soms willen mensen hun behandeling liever zelf bekostigen. Er is dan geen verwijzing nodig en er gaan geen gegevens naar de zorgverzekeraar.

Ook kan het zijn dat een behandeling niet vergoed wordt, omdat deze onder de niet-verzekerde zorg valt, zoals relatietherapie zonder een individueel traject.

Het kan ook zijn dat u wel voldoet aan een classificatie, maar dat daarvoor geen vergoeding binnen de ZVW geldt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Aanpassingsstoornis.

Voor meer informatie over welke zorg vergoedt wordt, kunt u op de volgende link klikken: ggz vergoeding. Tijdens de eerste gesprekken, geef ik u informatie over welke behandelingen passen bij uw klachten en wat de vergoeding zal zijn.

Sessie met cliënt   € 102,50 (45 minuten)  
Diagnostiek en behandelrapport  € 95,-  (per uur)
Contact/overleg met derden  € 27,50  (per kwartier)

Indien u de behandeling zelf betaalt, dan krijgt u wekelijks een factuur. Het verschuldigde bedrag dient u binnen 30 dagen na de factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer, over te maken.


Meer informatie over de betalingsvoorwaarden, vindt u hier.